Den kämpande tron

Tron är en av de allra starkaste krafter som förekommer i mänskligheten. Den kan både ”förflytta berg” och ”få träd att rycka upp sig med rötterna och plantera sig i havet”, säger vår Mästare. Men ibland kommer trons kraft till oss på ett annat sätt. Ibland bär den på ett helt förunderligt sätt genom allehanda svårigheter, motstånd och helveten. Mk 11:23

Denna tro kan kallas för den kämpande tron, det vill säga, den tro som bär genom allt som kan möta en människa. Den tro som ger kraft i kampen. Du har säkert mött människor som förvånar dig: – Hur orkar människan? Kan det vara att de ser något som du inte ser och detta håller både modet och hoppet uppe – och ger kraft att fortsätta på vägen?

En kananeisk kvinna kom till Jesus och ville få hjälp för sin dotters räkning – men hon blev i första läget något bryskt avvisad. Men hon gav sig inte, utan ödmjukade sig och fortsatte att sträcka sig efter hjälpen. Plötsligt vände situationen och hennes dotter blev botad. Mt 15:21-28

Paulus använder sitt kontrast-rika språk och beskriver hur tron bär honom vidare i sitt tjänande, genom allt; ”i stor uthållighet, i lidande, nöd och ångest, i misshandel, fångenskap och upplopp, i arbete, nattvak och svält, i renhet och insikt, i tålamod och godhet, i den helige Ande, i uppriktig kärlek, med sanningens ord och Guds kraft, med rättfärdighetens vapen i höger och vänster hand, i ära och vanära, i vanrykte och gott rykte. Vi kallas villolärare men är sanningssägare, vi är okända men ändå erkända, vi är döende men lever, vi är tuktade men inte dödade, vi är bedrövade men alltid glad, vi är fattiga men göra många rika, vi har inget men äger allt.” Kan tron alltså ge en sådan oerhörd kämpaglöd och kraft till att ta sig igenom – allt? 2 Kor 6:1-10

Många är de människor som har ”kämpat med Gud”, blivit ödmjukade och helt beroende av Gud och hans nåd, och på så sätt kommit igenom till en så mycket större välsignelse i livet. Jakob vid bäcken Jabbok är bara ett av väldigt många exempel. 1 Mos 32:22-31

Låt oss ropa med Psalmisten när vi behöver det: ”Ur djupen ropar jag till dig, HERRE…” Det finns en äkta tro som verkligen bär i alla våra kamper – för alla som vill ha den. Kliv in i relationen med Fadern. Ps 130

När Jesus uttalar orden: ”Far, förhärliga nu mig med den härlighet jag hade hos dig innan världen var till”, Jag är inte längre kvar i världen”, ”Nu kommer jag till dig” och ”jag helgar mig för dem, för att också de ska var helgade i sanningen” – så vet Han vad det innebär: Genom död till liv. Det är verkligen inte någon glättig eller lättvindig tro vi talar om här – utan den kämpande tron som bär genom allt. Du kan också vara buren av en sådan tro. Joh 17

Prövningens stund för Kristi kropp

Det pågår ett krig mot klassiska familjevärderingar över hela världen i våra dagar, liksom förstås mot det som kan kallas nationella värderingar. Jag skulle säga att den kris som kommer av detta är ännu värre än pandemikrisen. Vi, som Kristi kropp, är ju kallade till trohet, relation och förbund för hela livet, när det gäller familj – så det blir en riktig kamp. ”Kämpa för era bröder, era söner och döttrar, era hustrur och era hem”, sa Nehemja (4:14).

Globalister – redan rika och mäktiga som vill bli ännu rikare och ännu mäktigare – driver nu samma familjeförstörande politik som vi har plågats av i Sverige under många år. Både från EU, FN, och IMF (Internationella Valutafonden) hörs liknande signaler i en ökande styrka. Man mår dåligt och vill stänga av. Men man ber istället.

The Great Reset heter agendan, som definitivt inte kan avfärdas som en ”konspirationsteori”, utan är en verklig strategi för många mäktiga. I många delar är den planen inte dålig. Men man bryr sig inte, utan struntar fullständigt i begreppen äktenskap och familj. ”De måste rivas ner”, sa Karl Marx.

Marx anledning: ”Den moderna familjen bär inom sig fröet inte bara till slaveriet (servitus) utan också till livegenskapen, då den från första början står i förbindelse med arbetsplikt för åkerbruket. Den innehåller i miniatyr alla de motsättningar, som senare i bred skala utvecklar sig i samhället och i dess stat.” Se Familjens, privategendomens och statens ursprung (marxists.org)

Jag måste säga att jag ser det precis tvärtom. Familjen bär inom sig fröet till den sanna friheten i förbundet mellan man och kvinna. Det finns ingen inbyggd motsättning mellan man och kvinna, snarare en naturlig enhet som ger en enorm trygghet för båda parter och inte minst för barnen. Det finns inte ett enda barn som tycker om skilsmässa.

Man verkar också för begränsningar av äganderätten, som ligger starkt förankrad i tio Guds bud, ”Du ska inte stjäla”. Istället tycker man att ägandet kan ses, och bör ses, utifrån staters och redan mäktiga företags och organisationers synvinkel. Det vill säga, de äger dig och alla dina data. Du får nu enbart röra dig inom deras rutor och regler. Här kommer Marx ord ”livegenskap” väl till pass igen. Både religionsfriheten, yttrandefriheten och samvetsfriheten hotas genom detta.

För alla oss som tillhör Kristi kropp är denna tid verkligen en prövningens stund. Också vi frestas och prövas av pornografin, otroheten, lössläpptheten och självhävdelsen. Också vi prövas av Coronaviruset. Också vi prövas av alla råd, regler och nedstängningar som regnar över oss. Det gäller för oss att bemöta alla prövningar med tro och tålamod – precis så som alla våra traditionella förebilder inom trons sfär – gjorde. Heb 6:12

Hagar prövades i öknen – omvände sig – och blev sedd av Gud. Jesus frestades i öknen – och besvarade frestelserna genom att tala ut Guds Ord. 1 Mos 16:1-13; Mt 4:1-11

Det är bön – och fasta – som gäller för oss – för att vi än en gång ska kunna hämta levande vatten till våra hjärtan, för att otörstiga kunna ta oss igenom öknen; denna prövningens stund. ”Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid.” Joh 7:38; Heb 4:16

I Psaltaren får vi lära oss att be som Jesus gjorde: ”I din hand överlämnar jag min ande.” Jag är inte till salu. Jag är redan köpt och ”betalning är given”. Ps 31:6; 1 Kor 6:20; 7:23

Vår Far ger oss förmåga att ta oss igenom och visar oss vägen igenom! 1 Kor 10:13

Trevlig helg! Trevlig framtid!

Kärlekens underbara väg är den ultimata vägen!

Vi pratar om den ultimata vägen för hela mänskligheten. Den perfekta och fullkomliga livsstilen för alla människor i alla tider. Det är Kärlekens Väg.

När Jesus är på väg upp till Jerusalem med sin lärjungar vet han att han går för att ge sitt liv. Trots det tar han sig tid att bota folk på vägen. Han är inte fixerad vid sitt eget liv här i världen – utan alltid redo att vara en livgivare gentemot var och en han råkar möta. Även när han hånas, möter motstånd och lidande. Matt. 18:31-43

Gud Fader själv kallar detta handlande vist när han talar genom Jesaja: ”Se, min tjänare ska handla vist”. Jes. 52:13-15

Paulus lyfter fram denna väg – denna livsstil – när han skriver ”Kärlekens lov”, också kallad just ”Kärlekens väg”, i ett av Bibelns allra mest älskade kapitel: 1 Kor 13. Det avslutas med orden ”Så består nu tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken”.

Kärleken blir i Guds Rike ett vägröjande vapen i den andliga striden. Andens frukt blir ett kraftfullare vapen än atombomber. Häri ligger den eviga och himmelska visheten. Om du ska vinna ett människohjärta så kommer du aldrig att kunna göra det utan kärlek. Alltför många försöker med våld, tvång och manipulation att få med sig människor på sina onda vägar. Det slutar aldrig väl.

Låt oss följa Jesus i hur han kämpar den goda kampen genom tron och kärleken och be med honom ”jag helgar mig för dem, för att också de ska vara helgade i sanningen”. Även när det innebär ett visst lidande, en viss förföljelse och ett visst motstånd. Även när det innebär vissa tunga ansvar att bära. Även när vi måste offra vår bekvämlighet för kärlekens skull. Vi går – stärkta av kärleken – rakt fram igenom allting för ”kärleken är stark som döden, dess lidelse obeveklig som dödsriket”. 1 Tim 6:12; Joh 17:19; H.V.8:6

Jesus avslutar sin eminenta bön precis så: ”…för att kärleken som du älskat mig med ska vara i dem och jag i dem”. Joh 17:26

Jesus skapar tro

Jesus skapar tro i människohjärtan. Naturligtvis i förhållande till sig själv, Gud Fader och Anden… men även mellan människor – så att vi kan lita på varandra, tro på varandra och vara helt trygga även med människor vi möter för första gången. Detta behövs mer än någonsin – 2021 – i de oroliga tider världen upplever i våra dagar – med krig, stora folkförflyttningar och politiska och religiösa vanvettigheter…

Detta mirakel har jag varit med om väldigt många gånger i många länder – när jag för första gången träffar en broder eller syster. Efter några minuter känner vi oss som familj.

Gud vill att främlingar från alla världens länder ska få lära känna Hans väsen. Därför vill han svara på främlingars böner. Salomo bad för att det skulle hända: ”Så ska alla folk på jorden lära känna ditt namn och vörda dig…”.

Jesus trodde själv på Gud på det sättet att Han litade helt på att det var Guds Ord han uttalade. Han sa ett ord – och det skapade tro. ”Men säg bara ett ord, så blir min tjänare frisk”, sa officeren.

Paulus sa: ”Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror…” Han trodde på evangeliets ’här och nu – kraft’.

All sann och sund teologi skapar tro. Om teologin är alltför svag (d v s otydlig och mesig) kan den skapa otro och rädslor, tyvärr, och är den alltför stark (d v s hård och dömande) kan den skapa besvikelser. Men en lagom, sann och sund teologi – mitt på den smala vägen – skapar alltid ett skönt liv med Gud, där allting är möjligt.

Det stora sönderfallet – totalt kaos överallt

Det tycks verkligen vara på det viset att allting går mot sitt sönderfall. Alltså nu tänker jag inte på våra kroppar som kan tyckas gå mot ålderdomens sönderfall – år för år – ett steg närmare graven. Det ska vi inte ta nu. Vi kan ta det sen.

Jag tänker främst på stora nationers och imperiers sönderfall – alltså alla maktansamlingars sönderfall. Genom flera årtusenden har vissa riken byggts upp som fortfarande finns på jorden – vissa av dem har nära nog utplånats genom historiens gång – ändå på nåt vis överlevt och påbörjat en ny blomstringstid. Det tycks mig verkligen som att Amerika sönderfaller – i våra dagar. Det är nog ingen fara – de reder ut det här – men sönderfallet – dekadensen om du så vill – syns tydligt.

Jag tänker också på de sju maktsfärer som alla civiliserade samhällen har: Familjen, Kyrkan, Skolan, Politiska styrelser, Business, Media – som ofta kallas den tredje statsmakten i Sverige – samt Kulturen/Musiken/Underhållningsindustrin. Det sägs att den tredje statsmaktens roll är att granska (och kritisera!) den första och den andra statsmaktens roll (Riksdag och Regering). Det tycks mig som att det är ovanligt stora frossbrytningar inom alla dessa sju maktsfärer samtidigt. För att inte tala om emellan dem. Vanligt folk gör uppror och demonstrerar mot, klagar över – all överhet och makt. Det är stora fel på all överhet.

I den bästa av världar tänker jag mig ett scenario där alla sju maktsfärerna får och bör granska alla de andra – kors och tvärs – för att nå fram till samförstånd. Om det sker – när det sker – är det allra bäst för vilket mänsklig samhälle som helst.

Men idag ser det ut som allas krig mot alla inom och emellan alla nämnda maktsfärer. Om sammanhållningen – enigheten – förbunden – avtalen mellan allt och alla – upplöses genom makt och förakt från olika håll – uppstår en uppenbar risk att vi ”äter på varandra” – om inte rent fysiskt så kan det tydligen hända mentalt. ”Men om ni biter och sliter i varandra, se då till att ni inte slukar varandra”, säger den gode Paulus från antiken. Mänskligheten har fortfarande inte lärt sig att låta bli.

Det stora upproret mot all överhet och makt du kan hitta på jordens yta – lär fortsätta till det bittra slutet. Och vi måste låta stora strömningar och rörelser i människohaven uttrycka sina innersta tankar och känslor – även när de är onda. Det är hög tid att något nytt får födas i människornas hjärtan.

För vår del – vi som har smakat friden och freden från fridsfursten som föddes så här års för länge sen – vi måste fokusera på att bygga fred varje dag – i stort och smått. Det finns ett enda rike som inte kan skakas! Så får vi helt säkert se – så småningom – både nya himlar och en ny jord bryta fram – rätt igenom det stora sönderfallet och kaos som vi nu bevittnar… 1 Pet 3:13; Upp 21 +22. Heb 12:26-27

Det blir helt säkert en God Jul och ett Gott Nytt År för oss alla – rätt igenom allt, ska du se…

Kyrkan – Kristi kropp reser sig över hela världen

Kyrkor sträcker sig ofta mot skyn med sina kyrktorn. Men byggnader – aldrig så vackra, ståtliga och imponerande – kan aldrig vara själva grejen. Det är människorna som tror – ett stort gränsöverskridande och världsomspännande kollektiv – som utgör själva kyrkan, Kristi kropp i världen idag. Det är denna del av mänskligheten som är själva grejen, vill jag mena.

I vår kaosartade och galna tid är det glädjande att se många, många tecken på att Kristi kropp reser sig över hela världen – på alla kontinenter – i alla länder och nationer. Det bes och ropas (eller viskas) till Gud överallt. Det är gott att få leva i denna tid – och se det ske framför våra ögon. Det finns många bedjande människor på båda sidor i det märkliga amerikanska presidentvalet. Det finns troende människor i alla 8 partier i Sveriges Riksdag. Gud finns i alla partier och samfund – jag tycker att det är en hoppingivande tanke. Det borde kunna leda till att det som värderas väldigt högt av Gud i himlen – också får ett genomslag i vår politik – vår inställning till medmänniskan – på jorden.

De grundläggande kristna värderingarna – alla människors lika värde – medborgerlig rättfärdighet – demokratins uppgradering – att man får säga vad man tänker – jämställdhet mellan kvinnor och män – respekt för oliktänkande – att få ta emot och ge förlåtelse – hållbara, livslånga äktenskap och relationer – alla människors behov av daglig omvändelse – att man ”fångar dagen” – att vara den man skapades till att vara – att bry sig mer om andra än sig själv… det borde kunna bryta igenom och komma fram genom människor i alla partier och samfund samtidigt. Det tycker jag, och det kan du gott tycka med, brukade min farfar säga. Det finns många, många tecken på att det faktiskt sker, kan du se dem…?

Det Kristna Egot – ett dubbel-ego?!

Det stora, feta, kristna egot. Så kanske jag borde ha rubricerat detta inlägg – för att väcka din uppmärksamhet. Men det är lite emot min natur att använda ett sådant språk. Och kristna människors egon är inte värre än så kallade vanliga människors egon. Så rubriken får duga.

Det kristna egot – den troendes jag – är egentligen en sorts dubbel-ego. Jesus ber ju så: ”att de ska vara i oss liksom du, Far, är i mig och jag i dig”. Det är ett andlig faktum att ”jag är i Honom och Han är i mig”. Ett dubbel-ego utan minsta tendens till att vara schizofren! Tvärtom: Att bli helt förenad med Honom och förbli i Honom. Och trots enheten både ”Du och jag”. Tål att funderas på… Joh 17:21

Det kristna egot tämjs genom Herrens Närvaro i det. Genom Hans Närvaro kommer en naturlig ödmjukhet till den troende liksom en makalös frihet till att vara sig själv. I Honom.

När Herrens Ande kommer över det kristna egot accepteras både korset, lidandet, döden och uppståndelsen. Så ödmjukas det kristna egot till att utstråla något Himmelskt istället för köttsligt eller världsligt. Det är vad världen behöver i dessa dagar: Troende människor så fyllda av Jesus att omgivningen tydligt lägger märke till det – i all mildhet.

Living in Jesus keeps your character – keeps the unity!

”While I was with them in the world, I kept them in your name. Those whom you gave me I have kept… ” Our Master prays like this in his ’last’ prayer. From this we may learn several things. Joh 17:12.

Jesus lived very close to his disciples and they lived very close to him. So incredibly close that it is often described as ”in” one another! The immediate relationship with Jesus had a strong influence on the disciples essence and character. In his presence it was not difficult to love, be happy, be calm, forgive, have patience and serve others – to be like Him! ”…as he is, so are we in this world”. Of course, it is like this even today for each and everyone of us who confess to be ”in Christ”. 1 Joh 4:17

When the unity between all of us who are believers – all over the world – regardless of denominational affiliation – is growing – it is because we cultivate the nearness to Jesus – so that his being is having a decisive influence on our own character – our way of being human. Let’s – in all humility – watch over the values of one another. We need one another to be kept in his spirit. When we are living in his Name we become one both with him and one another – across all kinds of borders. Joh 17:11

A wonderful rose of heavenly character and unity I give to you today 😉

Närhet bevarar karaktär

”Så länge jag var hos dem, bevarade jag dem i mitt namn som du gett mig. Jag vakade över dem…” Joh 17:12. Så ber vår Mästare i sin ’sista’ bön. Det lär oss flera saker.

Jesus levde väldigt nära sina lärjungar och de levde väldigt nära honom. Så oerhört nära att det ofta beskrivs som ”i” varandra. Närheten till Jesus påverkade lärjungarnas väsen och karaktär. I hans närhet var det inte svårt att älska, vara glad, vara lugn, förlåta och ha tålamod – och vara som honom – ”sådana är också vi i den här världen”. Så är det förstås även idag för var och en av oss som bekänner sig vara ”i Kristus”. 1 Joh 4:17

När enheten mellan alla oss troende människor – i hela världen – alldeles oavsett samfund – växer – beror det på att vi odlar närheten till Jesus – så att hans väsen får ha ett avgörande inflytande på vår egen karaktär – vårt sätt att vara människa. Låt oss – i all mildhet – vaka över varandras värderingar. Vi behöver varandra för att bevaras i hans Ande/anda. När vi lever i Namnet blir vi ett både med honom och med varandra – över alla gränser. Joh 17:11

En ros vill jag ge dig idag

Helige Far, bevara dem i ditt namn (sv)/Holy Father, keep them in your name (en)

(sv) Att ”bevara någon i ett namn” – blir ett lite märkligt uttryck på svenska. Men på många ställen i Bibeln står ”namnet” för väsendet, essensen, karaktären eller till och med ”närvaron” hos den som bär namnet. Så när Jesus ber ”bevara dem i ditt namn” är det precis det som han menar: Älskade Helige Far, bevara mina efterföljare i ditt eget väsen – i din egen ande. Joh 17:11

På våra skolor och i alla våra verksamheter arbetar vi med ett ”karaktärsdaningsarbete” – som innebär både ordförståelse och återspegling hos den enskilde. Klassiska värderingar/dygder som kärlek, glädje, frid, tålamod, mildhet, godhet, trofasthet, saktmod och självbehärskning – andens frukt – behövs överallt i vår värld, nuförtiden. Gal 5:22-23

Vill du be den här bönen för dina följare? Vart du än går i skogar, berg och dalar genom livet får du ju många följare – inte minst på nätet. Be för dem alla – att de blir bevarade i Faderns anda och väsen. Själv blir du bevarad av bara farten när du ber för andra!

Bevara dem i ditt namn när kvällen kommer. Keep them in your name at night.

(en) To keep someone in a name – is a strange expression in English. But in many places in the Bible ”the name” stands for the nature, the essence, the character and even ”the presence” of the one carrying the name. So when Jesus prays ”keep them in your name” this is exactly what he means: Beloved Holy Father, keep my followers in your own character – in your own spirit. Joh 17:11

In our schools and in all of our organisations we are working with ”character formation” – it means both an understanding of the specific word but also a reflection or mirroring from the individual. Classic values/virtues like love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness and self-control – also called the fruit of the spirit – are very much needed everywhere in our world, nowadays. Gal 5:22-23

Wo´nt you pray this prayer for your followers? Wherever you go in the world, through life, you get many followers – not in the least on the internet. Pray for them all – that they will be kept in the spirit and essence of the Father. You yourself will be kept and protected – on the go – when you pray for others!