Vägen till korset är inte bekväm men den tar oss framåt

Man kan inte säga att det är bekvämt att vara en lärjunge till Jesus. Man kan inte säga att man ’hänger på ett tag’ bara för att det är kul. Inte heller för att man vinner så mycket på det heller – i människors ögon. Vinner på det gör man ju mest i den andliga världen – i Guds ögon – vilket i och för sig inte vill säga lite.

Jag vet att någon vill säga emot mig och säga att när kristendomen och makten var i symbios kan man tänka sig att vissa maktmänniskor bekände sig till kristen tro bara för att själv få stiga i graderna. Till det vill jag säga att då går man inte korsets väg.

Korsets väg innebär i praktiken att dö ifrån sig själv och sitt eget. Och just den biten kommer aldrig att kunna kallas bekväm. Det innebär även att kunna erkänna att man hade fel eller gjorde fel, liksom att man rent generellt faktiskt kan ha fel. Och att säga ’förlåt mig’, så ofta det behövs. Och att kunna kliva av från maktpositioner, lägga ner sina vapen och ge bort av det man äger. Det här är ganska svårt och obekvämt för de flesta människor. Men om man går i kyrkan får man en viss träning i detta att bekänna sina synder – och lägga dem bakom sig. Man tränas också i att vara generös mot andra och leva mer för andra än sig själv.

När Jesus rider in i Jerusalem hälsas han först av jublande skaror. En vecka senare är han korsfäst. Det borde, bland mycket annat, lära oss att inte söka bekräftelse från människor, utan från Gud. I tidens längd kommer Jesu hållning att vinna i hela världen – övertygad och ödmjuk, samtidigt…

Jesus ”fick del av kött och blod”, d v s han kom i en mänsklig kropp och kunde därför frestas, prövas och utsättas så som vi människor frestas, prövas och utsätts för saker. Och därför kan han vara barmhärtig mot oss – eftersom han vet hur det är. Och eftersom hans väsen är ren kärlek.

På Moses tid började man fira den allra första påsken/det osyrade brödets högtid. Den syftar till samma sak: att onda tankar och gärningar ska rensas ut ur våra liv – av oss själva men med Guds hjälp. Inget av surdegen fick finnas kvar under 7 dagar…

När den första planen inte nådde hela vägen fram när det gällde att göra helgon av folket sände Gud sin Son för att ge Honom som vägledning för tanke, tal och gärning. Jag tror att vårt gemensamma vittnesbörd måste bli att det går lite lättare nu att omvända sig och ändra sig, med Guds hjälp, men det är fortfarande inte helt bekvämt, eller hur?

Låt oss be med Psalmisten: O, HERRE, fräls! (Hosianna-ropet) O, HERRE, ge framgång! Alltså framgång för Hans Ord genom våra liv.

Med Jesus kan vi be – när livet känns svårt – när allt är som värst –”jag helgar mig för dem, för att också de ska vara helgade i sanningen” och ”bevara dem från det onda”.

Mk 11:1-11; Heb 2:14-18; 2 Mos 13:6-10; Ps 118:19-29; Joh 17:19, 15

Gud är mäktigt verksam genom vanliga människor

När vi tänker på ”Guds mäktiga verk” går våra tankar ofta åt mirakelhållet. Men idag vill jag fokusera på hur Gud är mäktigt verksam genom vanliga människor varje dag. Vi söker gärna det sensationella och överraskande, men Gud är oftare verksam i den stilla vardagen.

Jesaja profeterar om Immanuel – ett av Herrens namn, som betyder Gud med oss. Jesus själv ber för oss med orden ”jag i dem och du i mig”. Det här syftar till Guds viktigaste och mäktigaste verk i mänskligheten – att vi ska bli präglade av Himmelrikets karaktär och väsen, att vi ska få våra sinnen skärpta genom Andens närvaro och verksamhet och att vi ska få kraft att helhjärtat betjäna de världar vi rör oss i. Detta är Guds allra mäktigaste verk – att uttrycka sig och Himmelriket genom vanliga människor, från början födda i synd…

När ängeln besökte Maria med budskapet om att hon som 15-16-17-åring skulle ”föda Guds Son” var det naturligtvis chockerande. Men hon svarar bara: ”Jag är Herrens tjänarinna. Ske med mig som du har sagt”. På ett sätt kan även detta kallas ett mirakel – att en människa gensvarar så villigt och snabbt på ett Guds tilltal. Men det blir allt vanligare i världen idag. Det pågår – de facto – väckelse på jordens alla kontinenter.

Gud är mäktigt verksam genom att, med sitt Ord och sin Ande, förändra våra tankemönster och våra beteendemönster. Det sker ibland snabbt – ”hans ord går ut med hast” – och ibland långsamt – ”han ger dina gränser fred” – men det allra underbaraste är just detta att Guds kraft verkar mäktigt i oss. Varje dag. För den som vill.

Kärlekens alla goda frukter… Gudomlig vishet, motivation och urskiljningsförmåga… Himmelsk tjänstvillighet – som Maria…

För det målet arbetar och kämpar jag i hans kraft, som verkar mäktigt i mig”, skrev Paulus. Jag är 100 procent säker på att Paulus inte fick monopol på den erfarenheten. Vi kan alla få nåden att göra den erfarenheten. Låt oss ödmjukt och trosfyllt be om att få göra den erfarenheten igen och igen…

Jes 7:10-14; Joh 17:23; Luk 1:26-38; Ps 147:15, 14; Kol 1:29

Att leva av livets bröd – och rädda världen!

Vi är kallade av leva av ”allt som utgår från Guds mun” – det vill säga av allt vår Fader i himlen faktiskt säger. Han ger oss Livets bröd – sitt eget Ord – att leva av alla dagar så länge vi lever här på jorden. Det ger oss kraft att medverka i den stora räddningen av världen. Vi kan göra gott mot vår nästa. Vi kan älska så som vi själva blivit älskade av vår Far.

Vi läser om hur Jesus tar emot 5 kornbröd och 2 fiskar från en liten pojke. Han ser upp mot himmelen och välsignar gåvorna. Det delas sen ut till 5000 män! Alla blir mätta och det blir 12 korgar med bröd över! Vilket överflöd utifrån det lilla!

Gud ger oss något som vi kan leva av – men som växer och blir större när vi ger det vidare till andra – för att mätta behov i andras liv. Om vi nu främst fokuserar på just Orden från himmelen – kan vi se en väg där också vi ger hela vårt liv i tjänst för andra. Löftet från Gud är att det blir mer när vi ger. Kärleken växer när vi delar med oss av den. Våra gåvor (talanger) växer i duglighet och skicklighet när vi betjänar andra med dem.

Paulus säger att ”Gud har makt att ge er all nåd i överflöd, så att ni alltid och i allt har nog av allt och kan ge i överflöd till allt gott verk. Skriften säger: Han strör ut, han ger åt de fattiga hans rättfärdighet består för evigt. Han som ger såningsmannen säd till att så och bröd till att , hans ska ge er utsäde och mångdubbla det och låta er rättfärdighet ge god skörd Detta kan vara och bli både din och min livserfarenhet.

”De ska tacka HERREN för hans nåd och hans under mot människors barn, för han mättar den längtande själen och fyller den hungrande själen med sitt goda”

Vi behöver ”food for thought” – mat för tanken och själen varje dag. Vi behöver, för varje situation vi hamnar i, ett Ord från Gud. Vi lever ju av det – och det är vad världen behöver. Har vi fått ett sådant Ord på morgonen kan vi dela ut av det hela dagen.

Utan Ord från Gud tappar vi kraft och blir alltför svaga. Vi kan bli ”som en äggsjuk höna”, helt rastlösa. Vi måste få tag på nåt som vi kan bära i vårt hjärta – för annars har vi ingenting att ge. Det är de eviga Orden som kan fylla de eviga behoven. Den eviga visheten kan fylla det eviga behovet av vägledning.

”…för jag har gett dem de ord som du gav till mig. De har tagit emot dem och verkligen förstått…” Här behandlar Jesus Orden han fått från sin Far som något oerhört värdefullt – som Livets bröd.

Det enda vi behöver göra är att vända vår ande och vårt sinne till vår Far – så ger Han oss genom bönen precis vad vi behöver – också för att kunna ge något eller kanske mycket – för att kunna uttrycka något Gudomligt – till andra. Så räddas världen.

Joh 6:1-15, 2 Kor 9:8-10, Ps 107:1-9, Joh 17:8

Kampen mot ondskan

Kampen mot ondskan rasar vidare över hela världen och genom alla tider. Det är bara det att den intensifieras i våra dagar, kan man tycka. Det blir i sig självt ett tecken på att tiden går mot sitt slut. Men den som tror kan vara trygg igenom allt som händer. Genom tron förstår vi att allt kommer att sluta väl – även om vi dör. ”Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om ting som man inte ser.” Heb 11:1-2

Var och en av oss måste förstås ta sitt eget ansvar i kampen – och först och främst se till att ondskan inte får komma fram genom en själv. Vi kan ju välja vad som får röra sig i vår egen föreställning – i våra egna imaginationer och drömmar. Vi kan i hög grad välja vad vi längtar efter. Och precis här avgörs stora delar av kampen. Genom att vi väljer den goda vägen.

Kampen står nämligen i våra egna sinnen – i våra egna hjärtan. Det är nästan aldrig någon annans fel – hur du tänker, väljer och gör. Du kan i hög grad bortse från vad andra människor tycker och tänker. I din egen ande – i ditt eget hjärta – kan ett Guds Ord från Bibeln uppstiga. Det skapar frid och ger vägledning och kraft i kampen. Ps 25:12

Därför är det en glädje att den här helgen läsa om David och Goliat. Hur den lille herdepojken med Guds hjälp kunde besegra den onde och mycket större Goliat. Och om hur Jesus genom Guds rikes närvaro kunde befria en man från en ond ande som gjorde den stackars mannen stum. 1 Sam 17. Luk 11:14-26.

Paulus har också något viktigt att säga om kampen mot det onda genom att sätta fokus på hur vi själva pratar. ”Men sexuell omoral och all orenhet eller girighet ska inte ens nämnas ibland er, det anstår inte de heliga. Skamligt och dumt prat eller grova vitsar är också opassande. Tacka istället Gud.” Så kan ondska stoppas redan när den är på väg ut genom munnen ;). Om man vill ta ansvar för sina ord. En sund självcensur i kampen mot ondskan. Ef 5:1-9

David, som alltid uppmuntrar oss till bön, säger och ber: ”Den som vördar HERREN undervisar han om vägen han ska välja. Hans själ ska vila i det goda…Låt oskuld och ärlighet bevara mig, för jag hoppas på dig…” Ps 25:12-22

Jesus själv ber: ”Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen, utan att du ska bevara dem från det onda.” Joh 17:15

Genom bönen stärker Gud dig i den dagliga kampen.

Den kämpande tron

Tron är en av de allra starkaste krafter som förekommer i mänskligheten. Den kan både ”förflytta berg” och ”få träd att rycka upp sig med rötterna och plantera sig i havet”, säger vår Mästare. Men ibland kommer trons kraft till oss på ett annat sätt. Ibland bär den på ett helt förunderligt sätt genom allehanda svårigheter, motstånd och helveten. Mk 11:23

Denna tro kan kallas för den kämpande tron, det vill säga, den tro som bär genom allt som kan möta en människa. Den tro som ger kraft i kampen. Du har säkert mött människor som förvånar dig: – Hur orkar människan? Kan det vara att de ser något som du inte ser och detta håller både modet och hoppet uppe – och ger kraft att fortsätta på vägen?

En kananeisk kvinna kom till Jesus och ville få hjälp för sin dotters räkning – men hon blev i första läget något bryskt avvisad. Men hon gav sig inte, utan ödmjukade sig och fortsatte att sträcka sig efter hjälpen. Plötsligt vände situationen och hennes dotter blev botad. Mt 15:21-28

Paulus använder sitt kontrast-rika språk och beskriver hur tron bär honom vidare i sitt tjänande, genom allt; ”i stor uthållighet, i lidande, nöd och ångest, i misshandel, fångenskap och upplopp, i arbete, nattvak och svält, i renhet och insikt, i tålamod och godhet, i den helige Ande, i uppriktig kärlek, med sanningens ord och Guds kraft, med rättfärdighetens vapen i höger och vänster hand, i ära och vanära, i vanrykte och gott rykte. Vi kallas villolärare men är sanningssägare, vi är okända men ändå erkända, vi är döende men lever, vi är tuktade men inte dödade, vi är bedrövade men alltid glad, vi är fattiga men göra många rika, vi har inget men äger allt.” Kan tron alltså ge en sådan oerhörd kämpaglöd och kraft till att ta sig igenom – allt? 2 Kor 6:1-10

Många är de människor som har ”kämpat med Gud”, blivit ödmjukade och helt beroende av Gud och hans nåd, och på så sätt kommit igenom till en så mycket större välsignelse i livet. Jakob vid bäcken Jabbok är bara ett av väldigt många exempel. 1 Mos 32:22-31

Låt oss ropa med Psalmisten när vi behöver det: ”Ur djupen ropar jag till dig, HERRE…” Det finns en äkta tro som verkligen bär i alla våra kamper – för alla som vill ha den. Kliv in i relationen med Fadern. Ps 130

När Jesus uttalar orden: ”Far, förhärliga nu mig med den härlighet jag hade hos dig innan världen var till”, Jag är inte längre kvar i världen”, ”Nu kommer jag till dig” och ”jag helgar mig för dem, för att också de ska var helgade i sanningen” – så vet Han vad det innebär: Genom död till liv. Det är verkligen inte någon glättig eller lättvindig tro vi talar om här – utan den kämpande tron som bär genom allt. Du kan också vara buren av en sådan tro. Joh 17

Prövningens stund för Kristi kropp

Det pågår ett krig mot klassiska familjevärderingar över hela världen i våra dagar, liksom förstås mot det som kan kallas nationella värderingar. Jag skulle säga att den kris som kommer av detta är ännu värre än pandemikrisen. Vi, som Kristi kropp, är ju kallade till trohet, relation och förbund för hela livet, när det gäller familj – så det blir en riktig kamp. ”Kämpa för era bröder, era söner och döttrar, era hustrur och era hem”, sa Nehemja (4:14).

Globalister – redan rika och mäktiga som vill bli ännu rikare och ännu mäktigare – driver nu samma familjeförstörande politik som vi har plågats av i Sverige under många år. Både från EU, FN, och IMF (Internationella Valutafonden) hörs liknande signaler i en ökande styrka. Man mår dåligt och vill stänga av. Men man ber istället.

The Great Reset heter agendan, som definitivt inte kan avfärdas som en ”konspirationsteori”, utan är en verklig strategi för många mäktiga. I många delar är den planen inte dålig. Men man bryr sig inte, utan struntar fullständigt i begreppen äktenskap och familj. ”De måste rivas ner”, sa Karl Marx.

Marx anledning: ”Den moderna familjen bär inom sig fröet inte bara till slaveriet (servitus) utan också till livegenskapen, då den från första början står i förbindelse med arbetsplikt för åkerbruket. Den innehåller i miniatyr alla de motsättningar, som senare i bred skala utvecklar sig i samhället och i dess stat.” Se Familjens, privategendomens och statens ursprung (marxists.org)

Jag måste säga att jag ser det precis tvärtom. Familjen bär inom sig fröet till den sanna friheten i förbundet mellan man och kvinna. Det finns ingen inbyggd motsättning mellan man och kvinna, snarare en naturlig enhet som ger en enorm trygghet för båda parter och inte minst för barnen. Det finns inte ett enda barn som tycker om skilsmässa.

Man verkar också för begränsningar av äganderätten, som ligger starkt förankrad i tio Guds bud, ”Du ska inte stjäla”. Istället tycker man att ägandet kan ses, och bör ses, utifrån staters och redan mäktiga företags och organisationers synvinkel. Det vill säga, de äger dig och alla dina data. Du får nu enbart röra dig inom deras rutor och regler. Här kommer Marx ord ”livegenskap” väl till pass igen. Både religionsfriheten, yttrandefriheten och samvetsfriheten hotas genom detta.

För alla oss som tillhör Kristi kropp är denna tid verkligen en prövningens stund. Också vi frestas och prövas av pornografin, otroheten, lössläpptheten och självhävdelsen. Också vi prövas av Coronaviruset. Också vi prövas av alla råd, regler och nedstängningar som regnar över oss. Det gäller för oss att bemöta alla prövningar med tro och tålamod – precis så som alla våra traditionella förebilder inom trons sfär – gjorde. Heb 6:12

Hagar prövades i öknen – omvände sig – och blev sedd av Gud. Jesus frestades i öknen – och besvarade frestelserna genom att tala ut Guds Ord. 1 Mos 16:1-13; Mt 4:1-11

Det är bön – och fasta – som gäller för oss – för att vi än en gång ska kunna hämta levande vatten till våra hjärtan, för att otörstiga kunna ta oss igenom öknen; denna prövningens stund. ”Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid.” Joh 7:38; Heb 4:16

I Psaltaren får vi lära oss att be som Jesus gjorde: ”I din hand överlämnar jag min ande.” Jag är inte till salu. Jag är redan köpt och ”betalning är given”. Ps 31:6; 1 Kor 6:20; 7:23

Vår Far ger oss förmåga att ta oss igenom och visar oss vägen igenom! 1 Kor 10:13

Trevlig helg! Trevlig framtid!

Kärlekens underbara väg är den ultimata vägen!

Vi pratar om den ultimata vägen för hela mänskligheten. Den perfekta och fullkomliga livsstilen för alla människor i alla tider. Det är Kärlekens Väg.

När Jesus är på väg upp till Jerusalem med sin lärjungar vet han att han går för att ge sitt liv. Trots det tar han sig tid att bota folk på vägen. Han är inte fixerad vid sitt eget liv här i världen – utan alltid redo att vara en livgivare gentemot var och en han råkar möta. Även när han hånas, möter motstånd och lidande. Matt. 18:31-43

Gud Fader själv kallar detta handlande vist när han talar genom Jesaja: ”Se, min tjänare ska handla vist”. Jes. 52:13-15

Paulus lyfter fram denna väg – denna livsstil – när han skriver ”Kärlekens lov”, också kallad just ”Kärlekens väg”, i ett av Bibelns allra mest älskade kapitel: 1 Kor 13. Det avslutas med orden ”Så består nu tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken”.

Kärleken blir i Guds Rike ett vägröjande vapen i den andliga striden. Andens frukt blir ett kraftfullare vapen än atombomber. Häri ligger den eviga och himmelska visheten. Om du ska vinna ett människohjärta så kommer du aldrig att kunna göra det utan kärlek. Alltför många försöker med våld, tvång och manipulation att få med sig människor på sina onda vägar. Det slutar aldrig väl.

Låt oss följa Jesus i hur han kämpar den goda kampen genom tron och kärleken och be med honom ”jag helgar mig för dem, för att också de ska vara helgade i sanningen”. Även när det innebär ett visst lidande, en viss förföljelse och ett visst motstånd. Även när det innebär vissa tunga ansvar att bära. Även när vi måste offra vår bekvämlighet för kärlekens skull. Vi går – stärkta av kärleken – rakt fram igenom allting för ”kärleken är stark som döden, dess lidelse obeveklig som dödsriket”. 1 Tim 6:12; Joh 17:19; H.V.8:6

Jesus avslutar sin eminenta bön precis så: ”…för att kärleken som du älskat mig med ska vara i dem och jag i dem”. Joh 17:26

Jesus skapar tro

Jesus skapar tro i människohjärtan. Naturligtvis i förhållande till sig själv, Gud Fader och Anden… men även mellan människor – så att vi kan lita på varandra, tro på varandra och vara helt trygga även med människor vi möter för första gången. Detta behövs mer än någonsin – 2021 – i de oroliga tider världen upplever i våra dagar – med krig, stora folkförflyttningar och politiska och religiösa vanvettigheter…

Detta mirakel har jag varit med om väldigt många gånger i många länder – när jag för första gången träffar en broder eller syster. Efter några minuter känner vi oss som familj.

Gud vill att främlingar från alla världens länder ska få lära känna Hans väsen. Därför vill han svara på främlingars böner. Salomo bad för att det skulle hända: ”Så ska alla folk på jorden lära känna ditt namn och vörda dig…”.

Jesus trodde själv på Gud på det sättet att Han litade helt på att det var Guds Ord han uttalade. Han sa ett ord – och det skapade tro. ”Men säg bara ett ord, så blir min tjänare frisk”, sa officeren.

Paulus sa: ”Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror…” Han trodde på evangeliets ’här och nu – kraft’.

All sann och sund teologi skapar tro. Om teologin är alltför svag (d v s otydlig och mesig) kan den skapa otro och rädslor, tyvärr, och är den alltför stark (d v s hård och dömande) kan den skapa besvikelser. Men en lagom, sann och sund teologi – mitt på den smala vägen – skapar alltid ett skönt liv med Gud, där allting är möjligt.

Det stora sönderfallet – totalt kaos överallt

Det tycks verkligen vara på det viset att allting går mot sitt sönderfall. Alltså nu tänker jag inte på våra kroppar som kan tyckas gå mot ålderdomens sönderfall – år för år – ett steg närmare graven. Det ska vi inte ta nu. Vi kan ta det sen.

Jag tänker främst på stora nationers och imperiers sönderfall – alltså alla maktansamlingars sönderfall. Genom flera årtusenden har vissa riken byggts upp som fortfarande finns på jorden – vissa av dem har nära nog utplånats genom historiens gång – ändå på nåt vis överlevt och påbörjat en ny blomstringstid. Det tycks mig verkligen som att Amerika sönderfaller – i våra dagar. Det är nog ingen fara – de reder ut det här – men sönderfallet – dekadensen om du så vill – syns tydligt.

Jag tänker också på de sju maktsfärer som alla civiliserade samhällen har: Familjen, Kyrkan, Skolan, Politiska styrelser, Business, Media – som ofta kallas den tredje statsmakten i Sverige – samt Kulturen/Musiken/Underhållningsindustrin. Det sägs att den tredje statsmaktens roll är att granska (och kritisera!) den första och den andra statsmaktens roll (Riksdag och Regering). Det tycks mig som att det är ovanligt stora frossbrytningar inom alla dessa sju maktsfärer samtidigt. För att inte tala om emellan dem. Vanligt folk gör uppror och demonstrerar mot, klagar över – all överhet och makt. Det är stora fel på all överhet.

I den bästa av världar tänker jag mig ett scenario där alla sju maktsfärerna får och bör granska alla de andra – kors och tvärs – för att nå fram till samförstånd. Om det sker – när det sker – är det allra bäst för vilket mänsklig samhälle som helst.

Men idag ser det ut som allas krig mot alla inom och emellan alla nämnda maktsfärer. Om sammanhållningen – enigheten – förbunden – avtalen mellan allt och alla – upplöses genom makt och förakt från olika håll – uppstår en uppenbar risk att vi ”äter på varandra” – om inte rent fysiskt så kan det tydligen hända mentalt. ”Men om ni biter och sliter i varandra, se då till att ni inte slukar varandra”, säger den gode Paulus från antiken. Mänskligheten har fortfarande inte lärt sig att låta bli.

Det stora upproret mot all överhet och makt du kan hitta på jordens yta – lär fortsätta till det bittra slutet. Och vi måste låta stora strömningar och rörelser i människohaven uttrycka sina innersta tankar och känslor – även när de är onda. Det är hög tid att något nytt får födas i människornas hjärtan.

För vår del – vi som har smakat friden och freden från fridsfursten som föddes så här års för länge sen – vi måste fokusera på att bygga fred varje dag – i stort och smått. Det finns ett enda rike som inte kan skakas! Så får vi helt säkert se – så småningom – både nya himlar och en ny jord bryta fram – rätt igenom det stora sönderfallet och kaos som vi nu bevittnar… 1 Pet 3:13; Upp 21 +22. Heb 12:26-27

Det blir helt säkert en God Jul och ett Gott Nytt År för oss alla – rätt igenom allt, ska du se…

Kyrkan – Kristi kropp reser sig över hela världen

Kyrkor sträcker sig ofta mot skyn med sina kyrktorn. Men byggnader – aldrig så vackra, ståtliga och imponerande – kan aldrig vara själva grejen. Det är människorna som tror – ett stort gränsöverskridande och världsomspännande kollektiv – som utgör själva kyrkan, Kristi kropp i världen idag. Det är denna del av mänskligheten som är själva grejen, vill jag mena.

I vår kaosartade och galna tid är det glädjande att se många, många tecken på att Kristi kropp reser sig över hela världen – på alla kontinenter – i alla länder och nationer. Det bes och ropas (eller viskas) till Gud överallt. Det är gott att få leva i denna tid – och se det ske framför våra ögon. Det finns många bedjande människor på båda sidor i det märkliga amerikanska presidentvalet. Det finns troende människor i alla 8 partier i Sveriges Riksdag. Gud finns i alla partier och samfund – jag tycker att det är en hoppingivande tanke. Det borde kunna leda till att det som värderas väldigt högt av Gud i himlen – också får ett genomslag i vår politik – vår inställning till medmänniskan – på jorden.

De grundläggande kristna värderingarna – alla människors lika värde – medborgerlig rättfärdighet – demokratins uppgradering – att man får säga vad man tänker – jämställdhet mellan kvinnor och män – respekt för oliktänkande – att få ta emot och ge förlåtelse – hållbara, livslånga äktenskap och relationer – alla människors behov av daglig omvändelse – att man ”fångar dagen” – att vara den man skapades till att vara – att bry sig mer om andra än sig själv… det borde kunna bryta igenom och komma fram genom människor i alla partier och samfund samtidigt. Det tycker jag, och det kan du gott tycka med, brukade min farfar säga. Det finns många, många tecken på att det faktiskt sker, kan du se dem…?