Ska jag hålla reda på min bror?

Vilken arrogans – vilket förakt Kain kastade ur sig, efter att han hade mördat sin bror…! Nånstans visste han förstås att han borde älska sin bror, inte vara avundsjuk och hatisk. Ända sen dess har mänskligheten plågats av samma ande av och till.

I Afghanistan utspelar sig i våra dagar obeskrivligt förfärliga saker när en västerländsk kultur med våld försökte göra om en österländsk kultur i 20 år. Europa gick mot demokrati under en 500-årsperiod och är inte helt framme än. Det hela var dömt att misslyckas på förhand. För man ser inte sin bror i den andre, utan han blir reducerad till enbart fiende – och inte människa.

Jesus berättade liknelsen om den barmhärtige samariern. Han var den föraktade ”andre från ett annat ställe” som älskade mer än de som bodde nära men inte brydde sig (prästen och leviten). Samariern gick över en gräns och älskade och tog hand om en sönderslagen främling på egen bekostnad. Så blir Guds rike utlevt genom vanliga – av andra föraktade människor – också i våra dagar. ”Var och en som älskar är född av Gud och känner Gud”, säger Johannes.

”Om någon inte tar hand om sina närmaste, och särskilt sin egen familj, så har han förnekat tron och är värre än den som inte tror”, säger Paulus. Han visar att det finns en förväntan på trons människor att de ska älska sin nästa som sig själv. Låt oss aldrig bygga vår tro till ett teoretisk elfenbenstorn där vi sitter bekvämt avskärmade från verklighetens folk; de vi är kallade att älska och ta hand om.

Ja, för att svara på den retoriska frågan, du ska hålla reda på din bror. Inte bara han som är född i samma familj som du, utan du kan till och med få syn på en bror i någon som inte var din bror – och så vara med och bygga fred i världen. Allt beror på hur du ser när du ser…

Be med mig: Fader, förlåt mig när jag har föraktat. Hjälp mig att se så som Du ser och göra det Du gör i världen idag. Älska världen genom mig.

1 Mos 4:8-12; Luk 10:30-37; 1 Joh 4:7-10; 1 Tim 5:8

2 svar på ”Ska jag hålla reda på min bror?”

 1. Så vist.

  Vi behöver tydlighet. Ofta hör man frågan: ”Ska jag hålla reda på min broder?”

  Däremot är det sällan man hör eller ser det Du skriver Jan: ”Ja, Du ska hålla reda på Din broder.” Med tillägget Du gör: ”Inte bara han som är född i samma familj som Du, utan Du kan till och med få syn på en bror i nån som inte var Din bror…” får Du med kärnan i evangeliet att vi ska älska Gud och älska varandra.”

 2. Detta är ett mycket viktigt ämne som du behandlar. På domens dag är det ju just detta som efterfrågas av Jesus.
  Matt 25
  34 Då ska kungen säga till dem, som är på höger sida: ”Kom ni som är välsignade av min fader, ärv det rike, som är berett åt er från världens grundläggning.
  35 Ty jag var hungrig och ni gav mig att äta; jag var törstig och ni gav mig att dricka; jag var främling och ni upptog mig,
  36 naken, och ni klädde mig; jag var sjuk, och ni besökte mig; jag var i fängelse och ni kom till mig.
  37 Då ska de rättfärdiga svara honom och säga: Herre när såg vi dig hungrig och gav dig att äta, eller törstig och gav dig att dricka?…
  40 Och kungen ska svara dem: Sannerligen säger jag er: Så som ni gjort mot en av mina minsta bröder, så gjorde ni mot mig.
  41 Då ska han också säga till dem som är på vänster sida: Gå bort ifrån mig förbannade, till den tidsåldriga elden som är beredd åt Djävulen och hans änglar.
  42 Ty jag var hungrig och ni gav mig inte att äta, jag var törstig och ni gav mig inte att dricka…..
  45…. Sannerligen säger jag er: Så vitt ni inte gjorde det åt en av de minsta, så gjorde ni det inte heller åt mig.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.